Emäsalo Music Festival

Artistic director: Linda Hedlund

Emsalö Musikfestival

Emsalö musikfestival r.f. grundades år 2007.

Föreningens syfte och verksamhetsformer är att upprätthålla och utveckla intresset för kammarmusik samt främja och stöda utvecklingen av musikverksamheten på föreningens hemort (Borgå, Emsalö) samt i Helsingfors.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera egna konserter och andra musikevenemang utan att eftersträva ekonomisk vinst.

Emäsalon musiikkijuhlat 

Emäsalon musiikkijuhlat r.y. perustettiin vuonna 2007.

Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja edistää musiikkitoimintaa yhdistyksen kotipaikkakunnalla (Porvoo, Emäsalo) sekä Helsingissä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitusta järjestämällä konsertteja ja muita musiikkitapahtumia tavoittelematta taloudellista voittoa.

Emäsalo Music Festival

Emäsalo music festival association was founded 2007.

The purpose of the association is to develop the interest in music activities in Porvoo and Helsinki. The association pursues its task through arranging concerts and other music events. It is a non-profit organization.

Välkommen till Festivalen!
Tervetuloa Musiikkijuhlille!
Welcome to the Festival!

Concerts

Share This