Emäsalo Music Festival

Artistic director: Linda Hedlund

Emsalö Musikfestival

Emsalö musikfestival r.f. grundades år 2007.

Föreningens syfte och verksamhetsformer är att upprätthålla och utveckla intresset för kammarmusik samt främja och stöda utvecklingen av musikverksamheten på föreningens hemort (Borgå, Emsalö) samt i Helsingfors.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att arrangera egna konserter och andra musikevenemang utan att eftersträva ekonomisk vinst.

Emäsalon musiikkijuhlat 

Emäsalon musiikkijuhlat r.y. perustettiin vuonna 2007.

Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää ja edistää musiikkitoimintaa yhdistyksen kotipaikkakunnalla (Porvoo, Emäsalo) sekä Helsingissä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitusta järjestämällä konsertteja ja muita musiikkitapahtumia tavoittelematta taloudellista voittoa.

Emäsalo Music Festival

Emäsalo music festival association was founded 2007.

The purpose of the association is to develop the interest in music activities in Porvoo and Helsinki. The association pursues its task through arranging concerts and other music events. It is a non-profit organization.

Välkommen till Festivalen!
Tervetuloa Musiikkijuhlille!
Welcome to the Festival!

Concerts

Porvoo Cathedral,

20/07/2017 at 20:00 - 21:00

Duo Luoghi Immaginari


Midgård,

22/07/2017 at 17:00 - 18:30

Summer Concert


Emäsalo Chapel,

23/07/2017 at 15:00 - 16:00

Music in the Chapel


Kallio Church,

01/08/2017 at 19:00 - 20:00

Diana Nocchiero piano & Silvia di Falco soprano


Kauniainen Church,

17/09/2017 at 18:00 - 19:00

Michael Süssmann violin & Mai Goto piano


Kallio Church,

23/09/2017 at 19:00 - 20:00

Chamber Music Concert


Share This