Lasse Lucidor – poet & cosmopolitan

Date/Time
Date(s) - 03/08/2021
19:00 - 20:00

Location
Helsinki old church


Sam Taskinen bassbaryton, Assi Karttunen cembalo, Linda Hedlund baroque violin, Carita Holmström composer

Lucidorin runous tuo esiin monia yleismaailmallisia teemoja, joista nostamme esiin muun muassa erilaisuuden, yksilön ja taiteilijan vapauden, yksinäisyyden ja syrjäytyneisyyden teemat. Runot ovat elämänmakuisia ja ilmaisussaan sekä humoristisia että vaikuttavia ilman ajalle tyypillistä muodollisuutta tai juhlavaa kankeutta. Tämä Jos murehtisin, tulisin hulluksi- tyyppinen vilpitön suorapuheisuus puhuttelee nykykuulijaa ja sopii hyvin myös laulettavaksi tekstiksi. Lisäksi 1600- luvun ruotsin kieli lyö teksteihin oman erityisleimansa. Näihin teksteihin Carita Holmström on säveltänyt kokonaan uuden laulusarjan Sam Taskiselle, Linda Hedlundille ja Assi Karttuselle.

Lucidors poesi får fram många universella teman, av vilka vi lyfter fram bland annat mångfald, individens och artistens frihet, ensamhet samt uteslutning. Dikterna är livsbejakande till sin karaktär och humoristiska samt medryckande utan den för tiden typiskt formella eller festliga styvheten. Den här Om jag bekymrade mig, skulle jag bli galen- aktiga uppriktiga frispräkigheten, tilltalar den moderna lyssnaren och passar även bra som sångtext. Därtill ger 1600-tals svenskan sin säregna stämpel till texterna. Till dessa texter har Carita Holmström komponerat en helt ny sångserie för Sam Taskinen, Linda Hedlund och Assi Karttunen.