Date/Time
Date(s) - 24/07/2020
17:00 - 18:00

Location
N 60° 15.62 E 25° 39.96


Älä anna koronan aiheuttamien turvavälien vaikuttaa, vaan kuuntele konsertti omassa veneessä. Saavu Ankkurilahdelle soutaen, moottorilla tai vaikka purjein, heitä ankkuri veteen ja nauti! Konsertti on ilmainen ja Ankkurilahti on virallinen veneilijöiden pysähtymispaikka. (Ankkurilahti sijaitsee Emäsalossa saaren itäpuolella Hästholman vieressä.)

Påverkas inte av säkerhetsavstånden orsakade av coronan, utan lyssna på konserten i din egen båt. Anländ till Ankarvik roendes, med motorbåt eller till och med seglandes, kasta ankar och njut! Konserten är gratis och Ankarvik är en officiell förankringsplats för båtfarare. (Ankarvik ligger på östra sidan om ön Emsalö bredvid Hästholma.)

Do not let the security distance caused by the corona affect you, but listen to the concert from your own boat. Arrive at Ankarvik rowing, by motorboat or even sailing, cast anchor and enjoy! The concert is free of charge and Ankarvik is an official anchoring location for boaters. (Ankarvik is located on the east side of the island Emäsalo next to Hästholma.)

Akateeminen Saxofonikvartetto – Den Akademiska Saxofonkvartetten – The Academic Saxophone Quartet

Vain veneilijöille! Endast för båtfarare! Only for boaters!

Kahvia ja levoksia laiturilta klo 15.30. alkaen – konsertti alkaa klo 17.00.
Kaffe med tilltugg från bryggan fr.o.m. kl. 15.30. – konserten börjar kl. 17.00.
Coffee and pastries by the pier from 3.30 pm – concert starts at 5 pm

Lisää tietoa/varaukset – Mera information/reserveringar – More information/reservations
Eriikka Siirala +358 50 301 3244
ankarvik@gmail.com

Share This